دانلود رایگان کتاب وضعیت آخر – اثر تامس ای. هریس pdf

دانلود رایگان کتاب وضعیت آخر – اثر تامس ای. هریس pdf

دانلود رایگان کتاب وضعیت آخر – اثر تامس ای. هریس

کتاب وضعیت آخر کتابی ست روانکاوی به زبان ساده. نویسنده در این رابطه می گوید نارضایتی مردم از وضعیت روانپزشکی، هزینه های بالای آن و نتایج نامعلوم که نمی دانند دوره درمان تا به کی ادامه می یابد و مانند کوری در اتاقی تاریک که به دنبال گربه سیاهی می گردند می مانند، این کتاب را نگاشته است.

این کتاب برای کسانی ست که می خواهند بدانند واقعا مغز و فکر انسان چگونه کار می کند. این کتاب به اشخاصی که می خواهند به جای سازش، دگرگونی در خود به وجود آورند، جواب های تازه ای داده است. این کتاب می آموزد که هر اتفاقی در گذشته آنها افتاده است صرفه نظر کند. او خودش مسئول آنچه در آینده اتفاق می افتد است.

چند نکته در مورد خواندن این کتاب از حمید مرادی:

  • خواندن ۲۰ تا ۳۰ صفحه از کتاب به صورت روزانه خوب است، به شرطی که همراه با یادداشت برداری باشد.

  • از خواندن مهم تر، فکر کردن به نوشته های آن است و پیدا کردن مصادیق اتفاقات و مکالمات و ارتباطات در زندگی خودمان.

  • این کتاب می تواند شروع یک سبک جدید زندگی باشد اما به گفته خود نویسنده قرار نیست فردای خواندن کتاب، زندگیتان تغییر کند.

  • جرات تحلیل رفتار خودمان را داشته باشیم. همیشه به زندگی دیگران و رفتارهای دیگران نگاه می کنیم و نقد می کنیم. با خواندن این کتاب خودمان را نقد کنیم.

  • کتاب وضعیت آخر نوشته توماس هریس، یک کتاب انگیزشی نیست. کتاب تحلیلی است. مراقب برداشت های انگیزشی از آن باشیم.

پی نوشت: پیچیدگی و مدت زمان رسیدن من به این کتاب که سال هاست در دسترس همگان است و فارسی است برای خودم هم عجیب است. اما به هر حال احساس نیاز انسان را دیر یا زود به مقصد می رساند. به شرط آنکه نیاز انسان پشت کوهی از احساسات و عقاید متعصبانه و پیش قضاوت ها، پنهان نشده باشد.

RIAL 30,000 – خرید

Author: دریکساز

شماره پشتیبانی تلگرام 09336877408 در صورت عدم موفقیت در دانلود پیام دهید تا در تلگرام ارسال شود