صفحه اصلیجستجو در مطالبایستگاه آگهی هاورود و درج آگهیدرج بنر تبلیغاتیمجله اینترنتی فروشگاه دریکسازبازاریابی و کسب درآمدثبت محصول و فروشبک لینک دهی رایگانتماس با ماگروه یاب و لینکیاب


 

 سایر صفحات > 
10


خبر تاریخی دریکساز:تنها سفر خارجی رضا شاه

خبر تاریخی دریکساز:تنها سفر خارجی رضا شاه

رضاشاه در کل زندگیش تنها یک سفر به خارج از ایران داشت و آن هم ترکیه بود که با مصطفی کمال آتاترک دیدار کرد. تنها سفر خارجی رضاشاه، سفر به ترکیه در سال 1313 بود. او در این سفر سخت تحت تاثیر همپای ترکش مصطفی کمال آتاترک قرار گرفت و کوشید تا مانند او، کشور را با قدرت اداره نماید. چنان که شمشیر جواهر نشانی به رسم یاد بود به همراه عکس خود را به وی هدیه کرد و در پای عکس نوشت: |به رسم یادگار برای دوست عزیز و برادر محترم حضرت قاضی مصطف...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:خودکامگی رضا شاه پهلوی

خبر تاریخی دریکساز:خودکامگی رضا شاه پهلوی

محمدرضا پهلوی معتقد بود رضاشاه در دوره پادشاهی خود تمام امور مملکتی را در دست خود داشت و کشور را مانند یک نظامی اداره می‌کرد.[55] بسیاری از مورخان عقیده دارند که تغییر حکومت ایران از مشروطه به استبدادی و دیکتاتوری از حدود سالهای 1307 تا 1310 یعنی نیمه دوم حکومت رضا شاه، صورت پذیرفته‌است.[56] نخستین نشانه‌های تغییر رویه رضا شاه، در سال 1305 و با ترور ناکام مدرس مشاهده شد. در اردیبهشت 1306 خودکامگی وی به حدی رسید که مستوفی‌...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:سال‌های نخست پادشاهی رضا شاه پهلوی

خبر تاریخی دریکساز:سال‌های نخست پادشاهی رضا شاه پهلوی

با پایان دوران جنگ قدرت در کشور و پادشاهی رضا شاه، دوره رشد و سازندگی آغاز گردید. در این دوران رضا شاه، هنوز با افرادی رایزنی می‌کرد و مخالفانی چون محمدتقی بهار و محمد مصدق، آنقدر آزادی داشتند تا علناً با شاه مخالفت کنند[46] و حتی از قبول مقام وزارت سر باز زنند.[47] هنگامی که رضا شاه پهلوی بر مسند پادشاهی نشست، جهان در آرامش موقت پس از جنگ جهانی اول نفسی می‌کشید. رضاشاه پهلوی، برنامه گسترده‌ای را برای سامان اداری و اقتصاد...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:چگونگی رسیدن به پادشاهی رضا شاه پهلوی

خبر تاریخی دریکساز:چگونگی رسیدن به پادشاهی رضا شاه پهلوی

در طول یک و نیم سال بعد از شکست پروژه جمهوری خواهی، سردارسپه کوشید تا خود را با نمایندگان مخالفین و اقلیت مجلس نزدیک کند. ارتباطات وسیعی با عبدالحسین میرزا فرمانفرما، نصرت‌الدوله، سید حسن مدرس و تقریباً اکثر کسانی که پس از کودتا دستگیر شده بودند برقرار شد. از سوی دیگر تمایل بیش از حد احمد شاه به سلطنت مشروطه که گاهی به ضعف وی نیز تعبیر می‌شد، راه را برای تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی هموار نمود.[42] تنها مقاومت جدی خانواد...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:نخست‌وزیری و جمهوری خواهی رضا شاه پهلوی

خبر تاریخی دریکساز:نخست‌وزیری و جمهوری خواهی رضا شاه پهلوی

سرانجام در سوم آبان 1302 رضاخان با فرمان احمدشاه قاجار به نخست‌وزیری منصوب شد و شاه نیز پس از چند روز به اروپا رفت و عملاً کشور را به رضاشاه سپرد. رضاشاه در این مدت پایه‌های قدرت خود را استوار کرد و به کوشش برای سرنگونی حکومت قاجار پرداخت.[11] نخست‌وزیر، طی این دوره متوجه شد که برخی از ناآرامی‌ها را نمی‌توان با جنگ از بین برد. بنابراین، روی به سیاست آورد و با آوردن خانزادگان به تهران اسباب شهرنشینی آنان را فراهم نمود و آن...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:سردار سپه(رضا شاه پهلوی)

خبر تاریخی دریکساز:سردار سپه(رضا شاه پهلوی)

پس از کودتا و همزمان با نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی، احمدشاه رضاخان را با لقب سردار سپه به وزارت جنگ منصوب کرد. رضاخان سردار سپه تا سوم آبان 1302 در این سمت بود. و در این مدت نیروهای قزاق و ژاندارمری و نظمیه را ادغام کرد و ارتش ملی را به وجود آورد.[34] از لحاظ سیاسی او در این دوره با نخست وزیرهای شاه به ویژه احمد قوام مشغول جنگ قدرت بود. درعوض با احمدشاه رفتاری احترام آمیز و خاضعانه داشت. احمدشاه اکثر اوقات در خارج از کش...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:کودتای سوم اسفند(رضا شاه پهلوی)

خبر تاریخی دریکساز:کودتای سوم اسفند(رضا شاه پهلوی)

در پی گفتگوها و هماهنگی‌های انجام شده میان سید ضیاءالدین طباطبائی (مدیر روزنامه رعد) و رضاخان از یک سو و ژنرال آیرونساید با رضاخان از سوی دیگر،[11] در روز سوم اسفند سال 1299، کودتایی نظامی ترتیب داده شد. میزان نقشی که هر یک از افراد در برنامه‌ریزی کودتا دارند دقیقاً مشخص نیست، گرچه سید ضیأ و رضاخان هر یک مدعی این بودند که بازیگر اصلی کودتا هستند.[23] عده‌ای بر این باورند که انگلستان که از پروپاگاندای بلشویکها در تهران نگر...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:در بریگاد قزاق(رضا شاه پهلوی)

خبر تاریخی دریکساز:در بریگاد قزاق(رضا شاه پهلوی)

در سن 12 یا 14 سالگی توسط صمصام (از ابواب جمعی علی‌اصغرخان امین‌السلطان صدراعظم)، یکی از بستگان خود وارد فوج سوادکوه و تابین (سرباز) شد. از خود وی نقل شده‌است که به هنگام ورود آن قدر خردسال بوده‌است که دیگران وی را سوار اسب می‌کرده‌اند.[3] سال 1275 خورشیدی پس از کشته شدن ناصرالدین‌شاه قاجار، فوج سوادکوه برای نگاهبانی از سفارتخانه و مراکز دولتی به تهران فراخوانده شد. وی در دوران خدمت در قزاقخانه مدتی نگهبان سفارت آلمان در ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:القاب رضا شاه پهلوی

خبر تاریخی دریکساز:القاب رضا شاه پهلوی

رضاشاه در طول زندگی خود و حتی پس از آن به دلایل گوناگون به القاب مختلفی خوانده شده‌است. در جوانی به نام ناحیه‌ای که از آن برخاسته بود «رضا سوادکوهی» نامیده می‌شد. با ورود به نظامی‌گری به مناسبت استفاده از مسلسل ماکسیم به «رضا ماکسیم» و بعدها به «رضاخان» و سپس، با ذکر درجه نظامی‌اش، به «رضاخان میرپنج» شناخته شد. پس از کودتای 3 اسفند 1299 و به دست گرفتن وزارت جنگ و فرماندهی کل قوا، او را «سردار سپه» می‌خواندند. پس از رسیدن به پا...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:نوجوانی رضا شاه پهلوی

خبر تاریخی دریکساز:نوجوانی رضا شاه پهلوی

رضاشاه اهل تهران و پرورده این شهر بود. مادرش او را زمانی که کودک شیرخواره‌ای بود از شهرستان سوادکوه به تهران آورد.[12] رضا در 24 اسفند 1256 هجری خورشیدی در روستای آلاشت از توابع سوادکوه مازندران زاده شد. پدرش داداش بیک سوادکوهی، یاور فوج سوادکوه بوده‌است. آگاهی کامل و دقیقی از تبار و نیاکان رضاشاه در دست نیست.[13] مادرش نوش‌آفرین آیرملو، اهل تهران و تا مرگ داداش‌بیگ ساکن آلاشت بود.[14] مرگ پدرش در چهل روزگی وی موجب شد که ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:رضا شاه پهلوی

خبر تاریخی دریکساز:رضا شاه پهلوی

رضا پهلوی (زاده 24 اسفند 1256 آلاشت مازندران و درگذشته 4 مرداد 1323 ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی) معروف به لقب‌های رضاخان، رضاخان میرپنج، رضاخان سردارسپه و پس از آن رضاشاه، نخست وزیر ایران از سال 1302 تا 1304 و پادشاه ایران از 1304 تا 1320 خورشیدی و بنیانگذار دودمان پهلوی بود. پادشاهی رضاشاه پایان فرمانروایی قاجاریان و آغاز دوران رژیم پهلوی بود.[2][3] او در آلاشت سواد کوه به دنیا آمد و محل زندگی‌اش در کودکی به عنوان «زادگاه بنیان...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:مرگ احمد شاه

خبر تاریخی دریکساز:مرگ احمد شاه

احمدشاه در اسفند سال 1308 ش (1930 م) براثر ورم کلیه در «نویی سورسن» در حومهٔ پاریس درگذشت. جسد او طبق وصیتش به عتبات عالیات حمل و در کنار آرامگاه پدرش محمدعلی‌شاه در کربلا دفن شد....ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:برخی اتفاقات مهم دوران احمد شاه

خبر تاریخی دریکساز:برخی اتفاقات مهم دوران احمد شاه

4 تیر 1288 شمسی، انتشار نخستین نشریه زنان در تهران مرداد 1288، اعدام شیخ فضل اله نوری شهریور 1288، فرار محمدعلی شاه از ایران 25 آبان 1288 شمسی، تشکیل مجلس دوم پس از دوره استبداد صغیر اردیبهشت 1290، اولتیماتوم روسیه به ایران فروردین 1291، به توپ بستن بارگاه امام رضا (ع) توسط نظامیان روسیه مرداد 1294، قیام مردم علیه نظامیان انگلیس فروردین 1299، قیام شیخ محمد خیابانی در آذربایجان و قیام میرزاکوچک خان در گیلان؛ تقریب...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:پادشاهی احمد شاه

خبر تاریخی دریکساز:پادشاهی احمد شاه

سلطان احمدشاه قاجار آخرین پادشاه قاجار بود. احمدشاه سال 1275 خورشیدی در تبریز متولد شد. پدرش محمدعلی‌شاه و مادرش ملکه جهان تنها همسر عقدی محمدعلی‌شاه و نیز دختر کامران میرزا نایب‌السلطنه فرزند ناصرالدین‌شاه بود. احمدشاه پس از درگذشت پدربزرگش مظفرالدین‌شاه و با آغاز سلطنت پدرش به ولایتعهدی انتخاب شد. خلع پدرش محمدعلی‌شاه به گونه‌ای تحقیرآمیز و همراه با تهدید و تبعید او و ملکه جهان از ایران برای احمدشاه بسیار تلخ بود. پس از خلع ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:ازدواج احمد شاه

خبر تاریخی دریکساز:ازدواج احمد شاه

احمدشاه در سن 17سالگی (یک سال پیش از تاج‌گذاری) با «بدرالملوک والا» دختر ظهیرالسلطان والا (نوادهٔ عباس‌میرزا)، ازدواج کرد. این ازدواج توسط مادر احمدشاه ترتیب داده شده بود. عروس در آن هنگام 12ساله بود و در تنها مدرسهٔ دخترانهٔ تهران درس می‌خواند. مراسم عقد با تشریفات مفصلی انجام شد و حاصل این ازدواج دختر بزرگ احمدشاه، ایراندخت بود. گفته می‌شود بدرالملوک بسیار زیبا بود و احمدشاه به او علاقهٔ بسیار داشت. اغلب او را به تالار ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:کودکی احمد شاه

خبر تاریخی دریکساز:کودکی احمد شاه

دوران کودکی احمدشاه در تبریز سپری شد. قبل از رسیدن به مقام سلطنت «احمد میرزا» خوانده می‌شد....ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:احمد شاه قاجار

خبر تاریخی دریکساز:احمد شاه قاجار

احمدشاه قاجار (1275 تبریز — 1308 پاریس) هفتمین و آخرین پادشاه قاجار در ایران بود. او دومین پسر محمدعلی‌شاه و نخستین فرزند پسر او از ملکه جهان بود که در هنگام ولیعهدی پدرش در تبریز به دنیا آمد و پس از فتح تهران و خلع محمدعلی‌شاه، توسط مجلس عالی رجال و بزرگان مملکت در 12سالگی به سلطنت رسید. تا رسیدن او به سن بلوغ و تاج‌گذاری در تیر 1293 خورشیدی، ابتدا عضدالملک و سپس ناصرالملک از سران ایل قاجار نایب‌السلطنه بودند....ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:باورها و نقش روحانیون در زمان محمد علی شاه

خبر تاریخی دریکساز:باورها و نقش روحانیون در زمان محمد علی شاه

محمدعلی شاه چون بیشتر شاهان قاجار خود را باورمند به دین و باورهای اسلامی می نمایاند.[4] او تعدادی از روحانیون را در دربار خود مقام داده بود و از ایشان در مقابل روحانیون مبارز و مشروطه خواه استفاده می کرد و با ایشان پیوندهای سختی داشت. [4] او همچنین مردی سخت خرافی بود و انجام بسیاری از کارهایش را به جای اندیشیدن و رایزنی به فال و استخاره می‌سپرد. استخاره‌های محمدعلی‌شاه مشهور است و او به ویژه به یکی از علمای تهران به نام میرزا ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:محمد علی شاه پس از شاهی

خبر تاریخی دریکساز:محمد علی شاه پس از شاهی

پس از چیرگی مشروطه‌خواهان بر کشور و گریز شاه به سوی روسیه مجلس پسر او را به شاهی گماشت و حتی یک پول ماهیانه نیز برای محمدعلی میرزا پرداخت کرد. با این همه محمدعلی میرزا چندی پستر باز در اندیشهٔ بازگشت به شاهی افتاد و با کمک روسیه و سپاهی که فراهم کرده بود به ایران تاخت ولی سخت شکست خورد و آن پول ماهیانه را نیز باخت. مرگ او در بندر ساوونا در ایتالیا در تبعید در سال 1344 ق اتفاق افتاد و در کربلا دفن گردید....ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
خبر تاریخی دریکساز:محمد علی شاه و مشروطه‌ خواهان

خبر تاریخی دریکساز:محمد علی شاه و مشروطه‌ خواهان

وی از روز تاجگذاری بنای مخالفت با مشروطه را گذاشت، در روز تاجگذاری اش نمایندگان مجلس را دعوت نکرد. هم چنین زمانی که حکم سلطنت مشروطه را نزدش آوردند، از امضای آن خودداری کرد. او از امضا کردن متمّم قانون اساسی هم خودداری می کرد، ولی با اعتراضات مردم به ناچار امضا کرد، هرچند دشمنی اش با مشروطیت ادامه یافت. پس از آن به ستیز با مشروطه پرداخت و پس از چندی کش و قوس سرانجام شمشیر را از رو بسته و دستور به توپ بستن مجلس را داد. آنگاه تن...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: MILADAHORA
 سایر صفحات > 
10

 دانلود نمونه سوالات آيين نامه ...

بهترين سايت درج اگهي رايگان ...