Posted in حبیب آتش پنجه روانشناسی عشق

بر قرار سازی ارتباط در فرآیند عاشق کردن دیگران

بر قرار سازی ارتباط در فرآیند عاشق کردن دیگران این متن،بخشی از کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم؟ نوشته دکتر فاروق رضوان و…

Continue Reading...
Posted in حبیب آتش پنجه

کار جدید : در رابطه با قانون جذب عشق

دوستان عزیزی که به من لطف دارند ، مدام در نظرات و از طریق ایمیل و تلگرام سوال می کنند چرا کم کار شده اید…

Continue Reading...